Naši umetci prečistača su namenjeni za ugradnju u traktore , motokultivatore, privredna vozila, kombajne, stacionare SUS motore, agregatna postrojenja .

Proizvodimo predprečistače za sve vrste traktora, sami izrađujemo čarapice koje predstavljaju filtrirajući medij zajedno sa motornim uljem u predčistačima ovog tipa.

Preporučujemo zamenu naših umetaka prečistača vazduha na svakih 10.000 km, a u zavisnosti od uslova exploatacije i češće.
Created by 011info